OLD Component 1
OLD Component 2

Участь у міжнародному клінічному дослідженні надає лікарю-досліднику можливість отримати нові знання та навички стосовно сучасних інноваційних методів лікування тієї чи іншої патології в залежності від профілю дослідження. У процесі клінічного дослідження лікар проводить медичні процедури відповідно до міжнародних протоколів лікування, етичних норм та стандартів Належної клінічної практики (ICH GCP).
В процесі проведення клінічного дослідження лікар-дослідник приймає участь у міжнародних тренінгових програмах, організованих спонсором дослідження, що надає можливість лікарю підвищити свій професійний рівень відповідно до міжнародних вимог лікування та поділитися досвідом з колегами з інших країн, що, безумовно, впливає на професійний рівень лікарів та змінює їх світогляд.

OLD Component